Skip to main content

Hoe hoog is het AQ van jouw team?

AQ essentieel voor succes

We kennen allemaal wel de IQ- en EQ-test. Minder bekend zijn het SQ (sociale intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie). Maar minst bekend is het AQ: Adaptieve Intelligentie. Terwijl juist deze vandaag de dag essentieel is.

Het intelligentie-niveau van een team

Voor mensen zijn er hele reeksen van testen om bepaalde intelligentie te meten. Het zou een voorspeller zijn van capaciteit, mindset en gedag. In de praktijk moet vervolgens nog maar blijken wat deze voorspelling betekent voor het daadwerkelijk functioneren van iemand. De context speelt immers eveneens een grote rol weten we uit onderzoek. Voor teams is dat niet minder waar. De optelsom van alle teamleden zou je het intellect van het team kunnen noemen. Maar hoe zit dat dan met 1 + 1 = 3? Samen kom je toch verder ? Inderdaad mag je van een team verwachten dat ze samen het theoretisch gemiddelde intellect naar een hoger plan brengen. Zeker als je IQ, EQ, SQ en FQ combineert in de mix. En AQ dan?

Wat is adaptieve intelligentie?

AQ kun je beschrijven als het ‘aanpassings-intellect’: het vermogen om je aan te passen aan de veranderende context. Hoe sneller en grilliger deze context verandert, des te belangrijker de hoogte van de adaptieve intelligentie wordt. In een zogenaamde VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex , Ambiguous) kan het dus verdraaid lastig zijn om doelstellingen blijvend te realiseren. Het AQ van jouw team is daarbij onontbeerlijk.

Hoe hoog is het AQ van mijn team?

Voor zover ik weet zijn er nog geen officiĆ«le AQ-testen voor teams op de markt. En dat hoeft ook niet met deze Corona-crisis: ‘de proof of the pudding is in the eating!’ Juist nu kun je het AQ van jouw team zelf beoordelen. Vragen die je als leider van jouw team nu hoort te stellen zijn:

  • Hoe nieuwsgierig is mijn team in deze tijd?
  • Hoe staat het met het logisch denkvermogen binnen mijn team?
  • Hoe makkelijk past mijn team zich aan?
  • Met welke pro-actieve voorstellen komen ze om deze tijd nog beter door te komen? Of er zelfs een kans van te maken?
  • Kan mijn team nog de nuance zien in alle discussies? Relativeren?
  • Hoe veerkrachtig gaat het team met tegenslag om?
  • Weet mijn team belemmerende overtuigingen te detecteren en deze om te zetten naar helpende overtuigingen om een noodzakelijke change te realiseren?

VUCA-wereld 2.0

Een team met voldoende AQ verandert de definitie van VUCA. Zij realiseren juist in deze COVID-19 tijd een Visie, streven naar Understanding, zorgen daarmee voor Clarity en zijn oeverloos Agile om wat op hun pad komt succesvol het hoofd te bieden en er soms zelf pro-actief op in te spelen. Jij als leider plaatst jezelf dan niet in het centrum van jouw team maar juist in de periferie. Als mentor en coach moedig je het gewenste gedrag aan en zorg je voor afwisseling tussen versnelling en vertraging. Vertragen is belangrijk om AQ te ontwikkelen. In de actie verliest jouw team namelijk het overzicht. Het AQ van jouw team is geen vaststaand feit maar een ontwikkelbare competentie. Organiseer reflectie, online break-outs en voldoende inkijk in ‘opposite worlds’ om het adaptieve intellect van jouw team aan te scherpen!

Juist nu.

Meer weten over hoe jij het AQ van jouw team kunt versterken? Neem dan nu contact op om daar eens kosteloos over te sparren.